DEA ZOLL PLUS

DEA Zoll PLUS desfibril·lador auto o semi, supervisa tot el procés de la Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP).

Descripció:

 • Detecta automàticament l'elèctrode connectat.
 • Registra tot l'esdeveniment en disc dur intern.
 • Integra un micròfon per a enregistrament del so exterior.
 • Dotat de ports infrarojos (IrDA) per a transmissió de dades a qualsevol ordinador (igualment amb ports infrarojos).
 • Proporciona programari gratuït per a l'anàlisi experta posterior.
 • S'acte chequea constantment. Funció programable.
 • S'acte-Utilitza bateries convencionals de liti-diòxid de manganès constantment. Funció programable.
 • Desfibrila per descàrrega d'Onda Bifàsica Rectilínia de ZOLL. Demostra superioritat clínica.
 • Impedeix la descàrrega si no és necessària.
 • Supervisa tot el procés de la Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP) tant en la pressió com en la freqüència exercida.
 • Proporciona instruccions nítides de veu, visuals en pantalla LCD incorporada i en pictogrames del cicle de supervivència.