DEA Mediana Heart On A-10

Meadiana Heart On A-10 desfibril·lador semiautomàtic, s'autochequea diàriament.

Descripció:

  • Descàrregues bifàsiques d'energia variable segons demanda de fins a 360J.
  • Gràfics explicatius de la maniobra de ressuscitació pegats sobre el desfibril·lador.
  • Caixa d'emergències cardíaques per a instal·lar-ho ancorat a una paret.
  • El desfibril·lador s'autochequea diàriament.