Mesures de prevenció davant contagis en el sector de la tercera edat

Modalitat presencial i/o aula virtual 6 hores

Objectius:

  • Actualització de les mesures de prevenció en les residències / col·legis / empreses, etc...front qualsevol contagi.
  • Minimitzar els casos.

Temari:

  • Simptomatologia de diferents contagis.
  • Com es transmeten i primers símptomes.
  • Característiques i protocols dels treballadors enfront d'un contagi.
  • Tipologia de treballadors amb risc enfront de contagis.
  • Personal amb símptomes.
  • Detalls dels equips de protecció.
  • Neteja i desinfecció d'espais i superfícies Gestió de Residus.