Formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador​

Formació homologada per la seva C.C.A.A. en l'ús d'equips de desfibril·lació fora de l'àmbit sanitari. En funció de la Comunitat Autònoma en què es realitzi el curs, pot variar tant el temari com els requisits.

Objectius:

 • Conèixer el concepte i els principis generals dels primers auxilis i Suport vital Bàsic (SVB).
 • Identificar situacions d'emergències (amenaça per a la vida).
 • Enumerar les pautes i saber actuar en situacions d'emergència fins que arribi el personal sanitari.
 • Realitzar maniobres de RCP BÀSICA.
 • Indicacions i contraindicacions de la RCP.

Competències específiques:

 • Aprendre a valorar el nivell de consciència d'un pacient.
 • Efectuar de manera eficaç una RCP bàsica.
 • Realitzar tècniques de suport vital bàsic (massatge + ventilacions)
 • Realitzar un massatge cardíac extern de qualitat.
 • Ventilar boca a boca i boca nas.
 • Col·locar al pacient en posició lateral de seguretat (PLS).
 • Maniobres d'obertura/ desobstrucció de la via aèria (maniobra de Heimlich).
 • Actuació davant diferents tipus de traumatismes, cremades, hemorràgies, picades, xoc.
Els treballadors assalariats que prestin els seus serveis en empreses públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social, tenen la Possibilitat de Bonificació 100% a càrrec de la Seguretat Social , és a dir el curs li sortiria totalment gratuït al treballador. Cridi’ns per a més informació i passos a tramitar per a realitzar la Bonificació Fundació Tripartida.