Cabina Dechoker

Cabina vitrina accessoris: Dechoker, ressuscitador, angel cardiac...

Descripció:

  • Armari metàl·lic amb porta de vidre.
  • Tancament magnètic.

Capacitat:

  • 2 Dechockers o,
  • 1 Dechocker y 2 Angel Cardiac Ressuscitacion o,
  • 4 Angel Cardiac Ressuscitacion
  • Ressuscitador