DEA365 PLUS

Dispositiu de control del desfibril·lador i la cabina amb connexió automàtica al 112 en obrir la cabina, videovigilància, control de temperatura i humitat, control d'obertura de porta, alertes en temps real, ...

Servei d’arrendament del dispositiu DEA365 PLUS.

Es tracta d’un dispositiu de connexió, compatible amb la majoria de cabines del mercat i de desfibril·ladors d’accés públic.

Permet:

  • La trucada automàtica als serveis d'emergència en el moment d'obrir la cabina, amb locució de veu automàtica informant de l'obertura de la cabina i ubicació d'aquesta, de tal manera que s'activa el protocol d'emergència automàticament. Possibilitat de realitzar més dites a continuació a altres números de contacte. Possibilitat d'enviar alertes per correu electrònic als comptes indicats cada vegada que s'obri la cabina.
  • Control telemàtic 24 hores de l'estat del desfibril·lador amb alertes en temps real a causa d'errors de funcionament.
  • Sistema de vigilància per vídeo de la instal·lació. Els enregistraments només s'activen en obrir la cabina. Compleix amb la legislació actual en RGPD i LOPD.
  • Control de temperatura i humitat de l'interior de la cabina en temps real amb alertes i notificacions.
  • Servidor privat amb accés per usuari i contrasenya, on podrà comprovar l'estat del dispositiu i l'historial d'aquest.