112 - Dispositiu mòbil amb botó SOS d'alerta a emergències

En determinades CCAA és obligatori la connexió del desfibril·lador amb els servei d'emergència, i en altres casos senzillament perquè és recomanable. Amb aquest dispositiu presentem l'opció més assequible econòmicament per a aquest fi.

Descripció:

  • Disposa d'un botó SOS que en estrènyer-ho telefona al 112 per a iniciar una comunicació bidireccional i a més disposa de localització per GPS amb alertes de moviment.
  • En aquest cas el dispositiu per a enviar les dades de posicionament GPS precisa d'una connexió 4g o 5 g, i per tant, requereix una targeta sim. El seguiment per GPS es pot realitzar des de qualsevol dispositiu amb internet.

Requisits:

  • Connexió 24V per a càrrega del dispositiu.
  • Targeta sim en cas d'adquirir el dispositiu.
  • La targeta sim en modalitat d'arrendament inclou en el contracte de serveis.
Segons la nova normativa que ha sortit en algunes comunitats, els desfibril·ladors han de disposar de connexió al 112. Proposem instal·lar un sistema de connexió telefònica integrada, mitjançant el qual, habilitarem en cada equip un terminal de comunicacions, té GPS i per tant podrem localitzar-los en cas de perdre’ls.
És a dir, no sols oferim un sistema de comunicació, sinó també un de geolocalització.
En el cas de voler cridar des del dispositiu, únicament hem de pitjar el botó de SOS durant més de 5 segons. Com està vinculat directament al 112, ho podem usar per a qualsevol mena d’emergència. És a dir, no fa falta usar el desfibril·lador per a telefonar al 112. Si ocorre una cosa greu prop del desfibril·lador (accident, caigudes…), podem usar d’igual forma aquest terminal de comunicacions per a posar-nos en contacte amb el 112.